Svekla: Ответ нику Victor-V-Babikov (2010-09-19 07:43):

спасибо

Удалено модератором

2010-09-19 07:46 GMT